(*)

Man skal være opmærksom på, at man ikke kan blive fuldstændig helbredt for type 2 diabetes – selvom flere af udtalelserne fra diabetikere, kan give det indtryk. Hvis de pågældende vender tilbage til tidligere livsstil og spisevaner vil diabetessymptomerne kunne vende tilbage.

Oplysningerne på denne hjemmeside er udarbejdet alene for at give diabetikere og pårørende til diabetikere det bedst mulige grundlag forud for en eventuel beslutning om anskaffelse af Diabetes Manualen.

Man kan ikke følge Diabetes Konceptet uden at have anskaffet manualen, og vor rådgivning forudsætter anskaffelse af og kendskab til manualen. Det er ligeledes en forudsætning for deltagelse på de opfølgende Diabetes seminarer.

Der indgår ikke medicin, specielle kosttilskud, naturmedicin, urter eller homøopati i Diabetes Konceptet. Alle produkter, der indgår i konceptet, kan købes frit af alle hos købmanden, grønthandleren og i supermarkedet.

Selvom der derfor ikke kræves nogen godkendelse, anbefales det diabetikere at holde egen læge orienteret, når du følger konceptet. Vejledningen kan ikke erstatte egen læge, men er et supplement og hjælp til at komme frem til den bedst mulige behandling af din diabetes.

For diabetikere, der vælger at følge konceptet, vil der ofte være behov for en reduktion eller bortfald af tidligere diabetes medicinering. Dette er den enkelte diabetikers ansvar i samråd med egen læge eller eget diabetescenter.

Diabetes Manualen v/Busk Hansen kan ikke drages til ansvar for forkert medicinering.

De på denne side og under fanebladet ”Resultater” anførte testimonials er kontrollerbare beretninger modtaget fra navngivne og identificerbare diabetikere, der følger konceptet. Når der under enkelte af de afgivne testimonials er anført, at den pågældende er blevet rask og ikke mere har diabetes, er det en viderebringelse af egen læges eller diabetescenterss udsagn. Vi følger op på, om de berettede resultater holder over tid – men kan ikke garantere, at oplysningerne altid er ajourførte.

Hverken Diabetes Manualen v/Busk Hansen eller de brugere af Diabetes Manualen, der har afgivet beretninger, kan garantere for, at andre diabetikere vil opnå tilsvarende resultater, og kan ikke drages til ansvar for manglende resultater.